ISO 9001 & 14001

Steenfabriek Façade Beek streeft naar de hoogste normen in kwaliteit en duurzaamheid. Met ISO 9001 en 14001 bezit Steenfabriek Façade Beek een internationaal erkende norm waarmee continuïteit in kwaliteit en duurzaamheid wordt gewaarborgd.

 

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement binnen organisaties. Het gaat daarbij met name om het primaire proces (ofwel de productie van goederen/het tot stand komen van diensten) en de wisselwerking met de klant en het continu verbeteren daarvan.

 

ISO 9001 certificaat      Kiwa-ISO-9001

 

 

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.

Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene management-systeem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen.

 

ISO 14001 certificaat     Kiwa-ISO-14001