Verwerkings/info bladen

Als Steenfabriek Façade Beek willen wij onze klanten van het beste advies voorzien.

Hiervoor stellen wij ook verschillende verwerkings/info bladen beschikbaar.

 

Via de onderstaande links kunt u de betreffende info bladen downloaden.

 

01 Algen en mossen op baksteenmetselwerk
02 Anti-bekladding op baksteenmetselwerk
03 Baksteen & mortel verwerkingskeuze
04 Borstweringen in baksteenmetselwerk
05 Brandwerendheid van baksteenmetselwerk
06 Doorstrijken van baksteenmetselwerk
07 Glasschade door gevelwater
08 Haarscheurtjes in metselbaksteen
09 Herstel van vorstschade aan gevelmetselwerk
10 Impregneren van baksteenmetselwerk
11 Klamp metselwerk in baksteen
12 Kleurverschil in baksteenmetselwerk
13 Lood in baksteenmetselwerk
14 Maatvoering van baksteen en metselwerk
15 Hoeveelheden materiaal voor baksteenmetselwerk
16 Maximale gevelhoogte in baksteenmetselwerk
17 Metselwerkdilataties kunnen ook anders
18 Mortel voor metselen en voegen van baksteenmetselwerk
19 Perforaties in strengpersbaksteen
20 Schilderen of pleisteren van baksteenmetselwerk
21 Spouwankers in baksteenmetselwerk
22 Berekening staalspanning in spouwankers
23 Stabu bestektekst voor baksteen met CE-merk
24 Stapel- of tegelverband in baksteenmetselwerk
25 Stootvoegloos metselwerk
26 Trasramen in baksteenmetselwerk
27 Uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk
28 Voegwerk in baksteenmetselwerk
29 Paars/bruin-verkleuringen op gevelmetselwerk
30 Waterpartijen tegen baksteenmetselwerk
31 Wateropneming initieel van metselbaksteen
32 Wildverband metselwerk
33 Witte uitbloei op baksteenmetselwerk
34 Checklist voor uitvoeringsbesprekingen over metselwerk
35 Metselen onder ongunstige omstandigheden
36 Verankering en dilatievoegen op gebouwhoeken in baksteenmetselwerk
37 Criteria oppervlaktebeoordeling metselwerk
38 Vergipsing op baksteenmetselwerk
39 Buitenspouwbladen met smalle baksteen
40 Toepassingsklassen metselwerk
41 Voorzieningen voor vleermuizen in de gevel
42 Nestgelegenheid voor vogels in de gebouwschil
43 Veilig en gezond verwerken van bouwkeramiek
44 Tien ontwerpaanbevelingen gevelmetselwerk
45 Uitvoeringsrichtlijn Baksteenmetselwerk
46 Het nut van het Hallergetal
47 Stalen latei, risico op scheurvorming
48 Prefab gevelmetselwerk